Wiemy, jak ważnym filarem w funkcjonowaniu każdej firmy jest rzetelnie prowadzona księgowość. Bierzemy na siebie w pełni tę odpowiedzialność, oferując kompleksową i profesjonalną obsługę księgową oraz administrowania kadrami i płacami w Państwa firmie.

Specjalizujemy się w obsłudze jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowych . Pomagamy w założeniu i rejestracji działalności, a także w przekształceniu i likwidacji firm. W naszej ofercie znajduje się także doradztwo biznesowe i konsultacje księgowe.

Dzięki współpracy z naszym biurem otrzymają Państwo pełną obsługę księgową w swojej firmie, a także rzetelną wiedzę na temat swoich finansów.

Zapewniamy łatwy dostęp do danych finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, regularne sprawozdania i raporty, a także gwarancję, że firma będzie działać zgodnie z polskim prawem. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy klientów nie tylko z Warszawy i gminy Stare Babice, ale z całej Polski, w tym również klientów posiadających zagraniczne obywatelstwo.


Zakres obsługi księgowej:

 • Prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg handlowych wg ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych/rocznych deklaracji (zeznań) podatkowych i składanie ich do US
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie zakładowych planów kont, bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
 • Reprezentowanie klienta w urzędach oraz pomoc podczas kontroli podatkowych

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sporządzanie zaświadczeń o dochodach, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów kadrowych
 • Sporządzanie list płac uwzględniających zwolnienia lekarskie, urlopy, dodatki i potrącenia
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dokumentacji rejestrującej i wyrejestrowującej pracowników i zleceniobiorców
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i Urzędów Skarbowych
 • Naliczanie składek i rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11 PIT-8AR, PIT-40) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Pozostałe usługi:

 • Rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (PIT-16A, PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • Pomoc w założeniu i rejestracji własnej działalności gospodarczej (doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, formy opodatkowania, wyboru kodów PKD, pomoc w wypełnianiu dokumentów, formularzy i zgłoszeń rejestracyjnych)
 • Zakładanie spółek z o.o. oraz sporządzanie dokumentów do KRS w związku ze zmianami danych spółek handlowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędami Skarbowymi, ZUS, KRS, CEIDG oraz innymi organami państwowymi
 • Pozostałe rozliczenia z Urzędami Skarbowymi w zakresie PIT, CIT, VAT, VAT-UE
 • Odbiór dokumentów na życzenie klienta