BLOG

45 pomysłów na uniwersalne koszty firmowe

Każdemu przedsiębiorcy, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub liniowo, zależy na tym, by możliwie jak najwięcej wydatków włączyć do kosztów firmowych. Nie ma w tym nic dziwnego: im wyższe koszty firmowe, tym mniejsza podstawa opodatkowania, według której naliczany jest podatek dochodowy, a często też podatek VAT. Nie chodzi tu jednak o sztuczne generowanie kosztów …