45 pomysłów na uniwersalne koszty firmowe

Każdemu przedsiębiorcy, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub liniowo, zależy na tym, by możliwie jak najwięcej wydatków włączyć do kosztów firmowych. Nie ma w tym nic dziwnego: im wyższe koszty firmowe, tym mniejsza podstawa opodatkowania, według której naliczany jest podatek dochodowy, a często też podatek VAT. Nie chodzi tu jednak o sztuczne generowanie kosztów …