Ze względu na zróżnicowaną specyfikę działalności naszych Klientów, ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie. Ostateczna wycena uzależniona jest m.in. od:

  • formy prawnej podmiotu,
  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • miesięcznej ilości dokumentów,
  • rodzaju ewidencji księgowych,
  • zakresu prowadzenia księgowości,
  • liczby zatrudnionych pracowników.